Jobs in Travel
Vacature plaatsen
Operations Assistant- Full time
Sales medewerker reizen

Jobs in Travel B.V.
Labradorstroom 87
1271 DE Huizen

info@jobsintravel.nl

30 procent Nederlanders wil emigreren voor baan

Bijna een derde van de Nederlanders overweegt te emigreren wanneer zij in Nederland geen passende baan kunnen vinden. Om dit te zoveel mogelijk te voorkomen dienen het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar aan te sluiten. Meer dan een kwart houdt bij de studiekeuze namelijk geen rekening met de baanzekerheid. Ruim de helft van de Nederlanders is wel bereid zich om te scholen voor een baan. 

Dat blijkt uit Het Nationale Werkonderzoek van JobTrack.nl onder 16.968 respondenten, uitgevoerd door Intelligence Group

Met name hoogopgeleiden kijken op buitenlandse markt 
Hoger opgeleiden overwegen vaker te emigreren dan lager opgeleiden. Bij WO’ers ligt dit percentage op 44 procent en bij HBO’ers op 36 procent, wat staat voor ongeveer 43.000 WO’ers en 141.000 HBO’ers. De kans dat hoogopgeleiden in Nederland geen baan kunnen vinden is echter kleiner dan voor laagopgeleiden. Martin Hendriks van Intelligence Group: "Om de hoogopgeleide beroepsbevolking in Nederland te houden is het belangrijk dat opleidingen in de richting waarnaar veel vraag is op de Nederlandse arbeidsmarkt worden gestimuleerd. Momenteel gebeurt dat onvoldoende waardoor er tekorten ontstaan in de techniek, zorg en ICT terwijl er overschotten ontstaan op gebieden waar Nederland minder behoefte aan heeft." 

Arbeidsmarktperspectieven worden vergeten bij studiekeuze 
Ruim een kwart van de Nederlanders heeft bij de studiekeuze geen rekening gehouden met de kans op een baan. WO’ers denken hier met 37 procent minder bewust over na dan VMBO’ers (26 procent). "Een van de oorzaken van de mismatch op de arbeidsmarkt is het aanbod van pretstudies. Tien jaar geleden kregen opleidingsinstellingen de vrije hand in het aanbod van studies wat geleid heeft tot een te groot aanbod van studies met een geringe arbeidsmarktrelevantie," aldus Hendriks.
 
Volledige omscholing
Meer dan de helft van de Nederlanders is bereid zich volledig om te scholen voor een baan. Opvallend is dat deze bereidheid afneemt na de leeftijdscategorie van 25 tot 35 jaar. Terwijl in deze groep 64 procent bereid is zich om te laten scholen, is slechts 47 procent van de 55 tot 65-jarigen dat. Daarnaast zijn lager opgeleiden vaker bereid zich om te scholen dan hoger opgeleiden.

Bron: Managersonline.nl