Jobs in Travel
Vacature plaatsen
Sales medewerker reizen
Operations Assistant- Full time

Jobs in Travel B.V.
Labradorstroom 87
1271 DE Huizen

info@jobsintravel.nl

9% afgestudeerden NHTV werkloos

9% van de afgestudeerden ( totaal van voltijd, deeltijd en duaal) aan de NHTV in Breda was in 2011 werkloos, dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde hbo- studenten dat in opdracht van de HBO- raad werd uitgevoerd. Daarmee is het aantal werklozen dat van de NHTV komt hoger dan het landelijk gemiddelde van 6% in 2011. De werkloosheid onder afgestudeerde hbo' ers landelijk steeg van 5,2% in 2010 naar 6,0 % in 2011. 86% van de afgestudeerden aan de NHTV had binnen drie maanden een dienstbetrekking te pakken en 69% zou voor dezelfde opleiding kiezen( waar dit landelijk gezien over alle hbo- opleidingen 79% is). Onder voltijdstudenten hbo is de werkloosheid met 6,6% lager dan voor afgestudeerde wo' ers (7,9%) en mbo' ers (7,3%). Met name afgestudeerden van deeltijdopleidingen doen het prima op de arbeidsmarkt, met een werkloosheidspercentage van gemiddeld 4,4%. De huidige arbeidsmarktperspectieven weerhouden afgestudeerde hbo' ers er niet van om de arbeidsmarkt te betreden: slechts 14% kiest voor een vervolgopleiding ( 15% in de HBO- monitor 2010).