Jobs in Travel
Vacature plaatsen
Operations Assistant- Full time
Sales medewerker reizen

Jobs in Travel B.V.
Labradorstroom 87
1271 DE Huizen

info@jobsintravel.nl

Actief- passief werkzoekende over het hoofd gezien

Recruiters moeten hun aandacht meer richten op werknemers die niet actief naar een nieuwe betrekking op zoek zijn, maar wel nauwlettend de mogelijkheden op de arbeidsmarkt volgen. Dat is de conclusie van een enquête van Webrecruit onder ruim 700 Britse werknemers, zo meldt Express.be.

Omdat deze actief- passieve werkzoekenden geen gebruik maken van de traditionele wervingskanalen, kan het voor bedrijven bijzonder moeilijk zijn om deze groep te bereiken.

Interessante kandidaten
"Vaak wordt opgemerkt dat passieve of potentieel geïnteresseerde werkzoekenden voor bedrijven eigenlijk interessanter zijn dan actieve kandidaten," aldus Webrecruit. "Het is dus interessant hen aan te trekken. Het kan echter bijzonder moeilijk zijn om de passieve markt te bereiken. Daarom kunnen organisaties, naast de traditionele wervingsplatformen, het best een beroep doen op netwerken, sociale media en rechtstreekse contacten om deze potentiële kandidaten te kunnen bereiken."

Arbeidsmarktontwikkelingen
De onderzoekers stelden dat 46 procent van de ondervraagden zichzelf als actief werkzoekende bestempelt en dat negen procent zich passief opstelt en niet zelf het initiatief zou nemen om op vacatures in te gaan. Nog eens vier procent is helemaal niet geïnteresseerd in een andere baan. Daardoor blijft een groep over van 41 procent van actief- passief werkzoekenden, die eigenlijk niet op zoek zijn naar een nieuwe baan, maar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt wel goed volgen.