Jobs in Travel
Vacature plaatsen
Sales medewerker reizen
Operations Assistant- Full time

Jobs in Travel B.V.
Labradorstroom 87
1271 DE Huizen

info@jobsintravel.nl

Dertiende maand meest gewaardeerd

Jonge hoogopgeleide vindt geld belangrijkste arbeidsvoorwaarde

Thuiswerken, meer flexibiliteit in je werktijd. Het is allemaal belangrijk maar voor jonge hoogopgeleide werknemers is geld toch het allerbelangrijkst.

Dat blijkt uit een onderzoek naar arbeidsvoorwaarden van P&O-vakblad Intermediair PW onder ruim zeshonderd hoogopgeleide lezers jonger dan 45 jaar.

Dertiende maand
Uit het onderzoek blijkt de dertiende maand onder hoogopgeleiden veruit de meest gewaardeerde secundaire arbeidsvoorwaarde, gevolgd door een gegarandeerde bonus, een tegemoetkoming in de ziektekosten, volledige reiskostenvergoeding en een prestatiebonus.

De levensloopregeling is de minst gewaardeerde secundaire arbeidsvoorwaarde. Ook doorbetaald zorgverlof blijkt weinig populair.

Academici
Opvallend uit het onderzoek is dat academici gemiddeld veel vaker gebruik kunnen maken van extra arbeidsvoorwaarden dan hoogopgeleiden met een hbo-achtergrond. Of het nu gaat om bonussen of extra vakantiedagen.

Thuiswerken
Zo mag bijna driekwart van de academici van zijn baas thuiswerken, terwijl dat onder hbo’ers 59 procent is. 40 procent van de academici krijgt een dertiende maand tegen 30 procent onder de hbo'ers. Academici krijgen zelfs vaker een kerstpakket (77 tegen 66 procent).

Non-profit
Ook laat het onderzoek maar weer eens zien hoe groot het verschil is tussen overheid en bedrijfsleven. Ambtenaren in een lease-auto zijn bijvoorbeeld een zeldzaamheid: 8 procent van de hoogopgeleide overheidsdienaars heeft een auto van de zaak, tegen 45 procent van hun collega's in de profitsector. Ook voor zaken als winstdeling, bonussen en persoonlijke aandelenpakketten moet je als hoogopgeleide niet bij de overheid zijn.

Zorgzamer
Non-profitorganisaties zijn echter weer een stuk zorgzamer voor hun werknemers. Ze betalen twee keer vaker mee aan de kinderopvang dan commerciële werkgevers, en blijven medewerkers (deels) doorbetalen bij zorgverlof en bij ouderschapsverlof. Ook als je een sabbatical wil opnemen of een fiets van de zaak wilt krijgen zit je bij de overheid beter.

Flexwerkers
Er is één groep hoogopgeleiden die nauwelijks profiteert van het secundaire arbeidsvoorwaardenpakket van hun bedrijf of organisatie: mensen met een flexcontract (gedetacheerden, uitzendkrachten en zzp'ers). Een kerstpakket zit er voor de meesten van hen (62 procent) nog wel in, maar daar houdt het op.

Bonussen bij uitmuntend werk, enige vorm van financiële tegemoetkoming (kinderopvang bijvoorbeeld): kansloos. Zelfs thuiswerken mogen de meeste flexwerkers niet: slechts 19 procent van hen heeft die mogelijkheid.
 
Bron: werken 2.0