Jobs in Travel
Vacature plaatsen
Operations Assistant- Full time
Sales medewerker reizen

Jobs in Travel B.V.
Labradorstroom 87
1271 DE Huizen

info@jobsintravel.nl

Meer werkgelegenheid in reisbranche

De werkgelegenheid in de reisbranche is afgelopen jaar gestegen met maar liefst 10% tot ruim 16.000 medewerkers. Dat blijkt uit de onlangs geactualiseerde cijfers van het Reiswerk Dashboard. De cijfers zijn gebaseerd op jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek dat Reiswerk uitvoert in de reisbranche. Het is sinds de crisis het tweede opeenvolgende jaar dat de werkgelegenheid in de sector een groei laat zien.

Cijfers uit het Reiswerk Dashboard laten een lichte daling zien van het aantal werkgevers met openstaande vacatures, van 19% in 2014 naar 17% in 2015. Het totale aantal vacatures in de sector is echter gestegen van 2 naar 3,5% van het totaal aantal medewerkers. Het aandeel verkoopgerelateerde functies is met 13% gedaald naar 44% van het totaalaanbod. Vacatures op het gebied van ICT en automatisering, (online) marketing, communicatie en logistiek zijn in opkomst en behelzen 21% van het totaalaantal vacatures. 'De onderzoeksresultaten bevestigen dat de reisbranche een interessante werkgever voor ICTers, e-commercemanagers en (online) marketeers is. In onze arbeidsmarktcommunicatie richten we ons steeds meer op dit talent'. aldus Rian Verkooijen, arbeidsmarktspecialist bij Reiswerk.

Instroom
De instroom van medewerkers nam met 10,7% toe tot 26,3%. Dit percentage schommelde na 2009 tussen de 12 en 15,6%. Ruim tweederde van de schoolverlaters, die de reisbranche instromen heeft een hbo-toerisme diploma op zak. Daarnaast is nog altijd 42% van de reisprofessionals jonger dan 35 jaar. Alle cijfers en overzichten over de arbeidsmarkt in de reisbranche zijn te vinden op reiswerkdashboard.nl.