Jobs in Travel
Vacature plaatsen
Sales medewerker reizen
Operations Assistant- Full time

Jobs in Travel B.V.
Labradorstroom 87
1271 DE Huizen

info@jobsintravel.nl

Minder mannen managen en meer mensen flexibel aan de slag

In augustus steeg het aantal werklozen naar 604 duizend dit is een zeer beperkte stijging van 1000 personen. In de afgelopen drie maanden kwamen er 12 duizend werkenden bij. De werkzame beroepsbevolking telt op dit moment 8,3 miljoen personen. De werkloosheid kwam hiermee in augustus uit op 6,8% van de beroepsbevolking. (bron: CBS)

minder mannen managen

De omvang van de werkzame beroepsbevolking in Nederland groeit. Opvallend is dat het aantal managers juist daalt. In een jaar tijd is dit aantal met 8 procent afgenomen van 531 tot 490 duizend. Er zijn vooral minder mannelijke managers. 

Dit blijkt uit de meest recente cijfers van CBS. Het aandeel van vrouwen in de managementlagen van bedrijven en organisaties is het afgelopen jaar licht toegenomen van 24 naar 26%. Van de honderd werkende mannen zijn er 8 manager. Bij vrouwen is dit ruim drie op de honderd. In het tweede kwartaal van 2014 waren er 400 duizend mannen werkzaam als manager, een jaar later zijn dat er nog 361 duizend. Bij vrouwen was er nauwelijks sprake van een afname. Het aantal vrouwelijke managers daalde van 130 duizend naar 128 duizend. (bron: CBS)

meer mensen flexibel aan de slag

In het tweede kwartaal van 2015 kwamen er 103 duizend werknemers met een flexibele arbeidsrelatie bij. Dit aantal neemt al enkele jaren toe. Vorige maand berichtte CBS dat vooral uitzendkrachten bijdragen aan de banengroei van het afgelopen jaar. Ook het aantal werkenden dat als zelfstandige aan de slag is, nam ten opzichte van een jaar geleden toe met 32 duizend. Het gaat dan vrijwel uitsluitend om zelfstandigen zonder personeel (zzp). Het aantal werknemers met een vaste aanstelling neemt daarentegen al geruime tijd af. (bron: CBS)

bouw aan kop met loonstijging van 3%

De bouw is met een cao­loonstijging van 3,0% de bedrijfstak met de hoogste stijging in het derde kwartaal. In de energievoorziening was de stijging het laagst met 0,4%. Gemiddeld gingen de lonen met 1,5% omhoog. Dat is de grootste stijging sinds de tweede helft van 2012, meldt CBS. Vorig kwartaal stegen de cao­lonen in Nederland nog met 1,3%. (Bron: CBS)