Jobs in Travel
Vacature plaatsen
Sales medewerker reizen
Operations Assistant- Full time

Jobs in Travel B.V.
Labradorstroom 87
1271 DE Huizen

info@jobsintravel.nl

Nederlander stelt vakantie niet uit wegens drukte op werk

Nederlanders stellen hun vakantie niet uit, ook niet als grote drukte op het werk daar mogelijk aanleiding toe geeft. Maar liefst 74 procent van de Nederlanders geeft aan dat ze hun vakantie niet uitstellen om deze reden. Op de Britten na (77 procent), is er dan ook geen volk ter wereld dat zich zo vasthoudt aan een geplande vakantie als de Nederlanders. Dit blijkt uit een wereldwijd onderzoek van Harris Interactive in opdracht van online reisbureau Expedia onder ruim 8600 wereldburgers, waaronder meer dan 300 Nederlanders.

Nederland vs de rest van de wereld
Samen met de Britten zijn Nederlanders zich erg bewust van het belang van vakantie. Nederland scoort hiermee ver boven het Europees gemiddelde. In Europa zijn Spanjaarden het meest geneigd hun vakantie op te schuiven. Daar heeft ruim de helft (52 procent) zijn vakantie wel eens uitgesteld wegens werkdruk.

De Nederlandse resultaten zijn nog opvallender omdat het consumenten vertrouwen in Nederland al daalt sinds januari 2011. Toch geeft maar 10 procent van de Nederlanders het feit dat ze zich geen vakantie kunnen veroorloven aan als een mogelijke reden om niet op vakantie te gaan, terwijl het Europees gemiddelde op 17 procent ligt.

Wereldwijd stelde 47 procent van de respondenten wel eens een vakantie uit wegens werkdrukte. Zuid-Koreanen en Taiwanezen zijn het minst trouw aan hun geplande vakantie. Daar heeft respectievelijk 67 procent en 72 procent zijn vakantie wel eens opgeschort wegens drukte op het werk en dat terwijl ze maar zeer weinig vakantiedagen hebben. Vierenvijftig procent van de Taiwanezen en 31 procent van de Koreanen heeft maar 1 tot 10 vakantiedagen per jaar.

De baas helpt mee
De Nederlander kan bij het nemen van vakantie gelukkig op de steun van zijn baas rekenen. Bij 68 procent van de Nederlanders ondersteunt de baas de vakantieplannen van zijn/haar werknemer. Ook hier scoort Nederland boven het Europees gemiddelde van 60 procent. Italianen hebben het wat vakantie betreft niet altijd even goed bij hun baas. Daar steunt slechts 33 procent van de werkgevers de vakantieplannen van hun werknemers.


Ontspannen op vakantie
Ongeacht de drukte die Nederlanders op kantoor achterlaten, eenmaal op vakantie zijn Nederlanders bijzonder goed in staat zich te ontspannen. Zestig procent geeft aan dat zodra de vakantie begonnen is, ze het werk volledig achter zich kunnen laten. Samen met de Denen (60 procent) en de Britten (63 procent) zijn de Nederlanders daarmee ook een van de volken die zich het snelst ontspannen als ze eenmaal op vakantie zijn. Het minst relaxt lijken de Zweden. Daar geeft 60 procent van de respondenten aan niet direct te ontspannen, maar pas als ze zijn aangekomen op de plek van bestemming of pas na een paar dagen. Zeven procent geeft zelfs aan zich nooit volledig te ontspannen.

Nederlanders relaxter dan Brazilianen
Het feit dat Nederlanders zo snel ontspannen zijn als ze op vakantie zijn, komt mogelijkerwijs mede door het feit dat slechts 3 procent van de Nederlanders nog voortdurend mail en voicemails checkt als we op vakantie zijn. Daarmee hebben Nederlanders een van de laagste percentages ter wereld. Bij traditioneel wellicht meer ‘ontspannen’ volken als de Brazilianen en de Argentijnen liggen deze percentages heel anders. Zesenzestig procent van de Brazilianen en 44 procent van de Argentijnen geeft aan regelmatig of voortdurend zijn mail te checken tijdens zijn vakantie. 

René Nieuwmans, senior commercial manager bij Expedia: 'Nederlanders zijn wat het nemen van vakantie betreft een voorbeeld voor de rest van de wereld. Ten eerste omdat we zo goed beseffen dat het werk zonder ons ook doorgaat. Naast de Britten, is er geen volk ter wereld waar het percentage mensen dat nog nooit een vakantie heeft uitgesteld wegens het werk, zo hoog als in Nederland. Uit eerder onderzoek bleek dat 30 procent van de Nederlanders zijn vakantie ver vooruit plant. Hierdoor gebruiken ze wellicht de eenmaal geplande vakantie om naar uit te kijken en zich zo door een drukke werkperiode heen te trekken. Daarnaast zijn we als Nederlanders ook goed in staat om ons werk volledig los te laten zodra we met vakantie zijn. Bij Expedia zouden we willen dat meer volken het voorbeeld van Nederlanders zouden volgen en vakantie gaan beschouwen als een essentieel onderdeel van hun werkende leven waarbij ze even volledig tot rust kunnen komen'.

Bron: Travelution.nl