Jobs in Travel
Vacature plaatsen
Sales medewerker reizen
Operations Assistant- Full time

Jobs in Travel B.V.
Labradorstroom 87
1271 DE Huizen

info@jobsintravel.nl

NIEUWE CAO REISBRANCHE

STIJGING LOON, NIEUWE PENSIOENREGELING EN MEER FLEXIBILTEIT.

ANVR is met vakbonden FNV, CNV Vakmensen en de Vakbond de Unie tot een nieuwe overeenkomst gekomen. De cao gaat met terugwerkende kracht in per
1 november 2016 voor de duur van 24 maanden, dus tot 1 november 2018. De cao is inmiddels aangemeld bij het ministerie van SZW.

ANVR is positief over de uitkomst die er nu ligt. 'De onderhandelingen om tot een passende cao voor de hele reisbranche te komen zijn tamelijk complex geweest. Dankzij de goede samenwerking tussen ANVR en de bonden is er een goed akkoord bereikt', laat Frank Radstake van ANVR weten.

Lonen stijgen en nieuwe pensioenregeling
De meest opvallende uitkomst in de nieuwe cao is dat de lonen op 1 juli 2017 met 1,5% stijgen en dan nog eens met 1,5% op 1 juli 2018. Daarnaast hebben partijen besloten een nieuwe pensioenregeling te ontwikkelen die per 1 januari 2018 in moet gaan. Radstake: 'Zo’n nieuwe en moderne pensioenregeling moet passen bij de toekomst van de reisbranche en mag niet duurder uitvallen dan de huidige, hebben cao partijen afgesproken. Ook is vastgesteld dat deze nieuwe cao de laatste in deze vorm is. De looptijd van deze cao wordt gebruikt om afspraken te maken over verregaande modernisering. Voor ANVR is het belangrijk dat de volgende cao korter, begrijpelijker en voor de verschillende sub-branches geschikt moet zijn. Gedacht wordt daarbij bijvoorbeeld aan een modulaire opbouw'.

Tot slot is nieuw in de cao voor de reisbranche het vorig jaar ontwikkelde artikel 7, waarin de uitzonderingspositie voor seizoenswerkers vastgelegd. Daarmee is het mogelijk om af te wijken van de Wet werk & zekerheid voor specifiek seizoensgebonden arbeid. 'De wachttijd tussen twee contracten bedraagt dan niet meer een periode van zes maanden, maar drie maanden. Er ontstaat zo meer flexibiliteit aan de kant van de werkgevers over de inzet van seizoenswerkers en daarmee meer ruimte voor die mensen zelf om ingezet te worden', meent Radstake.

Bron: Reizbizz