Jobs in Travel
Vacature plaatsen
Sales medewerker reizen
Operations Assistant- Full time

Jobs in Travel B.V.
Labradorstroom 87
1271 DE Huizen

info@jobsintravel.nl

Social media weinig gebruikt om te solliciteren

Social media weinig gebruikt om te solliciteren

Slechts 8% van de beroepsbevolking gebruikt social media om te solliciteren of in beeld te komen bij een organisatie. Veruit het grootste gedeelte solliciteert op een traditionele manier door per mail te reageren op de vacatures van een vacaturesite of website van een organisatie. Dat blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van onderzoeksbureau Intelligence Group, waarbij ieder kwartaal 5.000 Nederlanders worden ondervraagd.

Meer social media-gebruik onder jongeren
Een kwart van de ondervraagden gebruikt het eigen netwerk om te solliciteren en 7% maakt gebruik van talentpools. Bij de leeftijd 20 tot 29 worden social media iets vaker ingezet voor sollicitaties, maar dit percentage is met 10% niet veel hoger. In de leeftijd 15 tot 24 jaar worden talentpools meer gebruikt dan bij andere leeftijden.

Eigen netwerk
Uit het onderzoek blijkt dat mensen met een hogere opleiding meer gebruikmaken van een eigen netwerk dan mensen met een lagere opleiding. ZZP’ers maken het vaakst gebruik van een eigen netwerk. Roos Haasnoot, arbeidsmarktonderzoeker bij Intelligence Group, zegt: “Wanneer we inzoomen op de methodieken die de voorkeur genieten, zien we dat werknemers en werkgevers overwegend de traditionelere methodieken gebruiken om elkaar te vinden. Belangrijk is dat werkzoekenden deze methodieken niet vergeten als ze in beeld willen komen bij de werkgever waar zij graag willen gaan werken.

Datum: 28-03-2013
Bron: Recruitment.nl