Jobs in Travel
Vacature plaatsen
Operations Assistant- Full time
Sales medewerker reizen

Jobs in Travel B.V.
Labradorstroom 87
1271 DE Huizen

info@jobsintravel.nl

Weinig werknemers wisselen van baan

Hoewel de interne mobiliteit van werknemers de afgelopen jaren is toegenomen, zijn maar weinig werknemers bij een andere werkgever gaan werken. Slechts 13% van de werknemers is de afgelopen jaren van werkgever veranderd. Dit blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Wel hebben veel werknemers een andere functie gekregen bij dezelfde werkgever.

Uit het rapport ‘Aanbod van arbeid 2012’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat 18% van de werknemers in 2010 een andere baan binnen dezelfde organisatie heeft gekregen. Ten opzichte van 16 jaar ervoor is dit aantal verdubbeld. De interne mobiliteit van werknemers heeft dus een behoorlijke groei doorgemaakt. Het grootste gedeelte van deze werknemers (71%) heeft een baan op hetzelfde niveau of een iets hogere functie gekregen. Opvallend is echter dat maar liefst 11% akkoord is gegaan met een lagere functie. Vooral jongere werknemers komen bij een functiewijziging in een hogere functie terecht. Oudere werknemers houden vaak een functie op hetzelfde niveau. Ook komt demotie iets meer voor bij oudere dan bij jongere werknemers.

Minder mogelijkheden voor een nieuwe baan

Werknemers wisselden dus vaker van baan, maar niet van werkgever. Waarschijnlijk speelt de economische crisis hier ook een belangrijke rol in. Het aantal vacatures is sterk afgenomen, waardoor werknemers minder mogelijkheden hebben om een nieuwe baan te vinden. Als werknemers van baan veranderen, is de kans groot dat zij bij hun nieuwe werkgever een contract voor bepaalde tijd krijgen. Deze toegenomen flexibiliteit op de arbeidsmarkt zorgt voor veel stress onder werknemers. Eén op de acht werknemers krijgt te maken met een burn-out.

Bron: www.rendement.nl