Jobs in Travel
Vacature plaatsen
Operations Assistant- Full time
Sales medewerker reizen

Jobs in Travel B.V.
Labradorstroom 87
1271 DE Huizen

info@jobsintravel.nl

Werkgevers in dubio over aannemen zzp’ers na einde VAR

Bijna een op de vijf opdrachtgevers geeft aan minder snel zzp’ers in te huren wanneer de VAR vervangen wordt door de modelcontracten van de wet DBA.

Ze geven aan dat er nog veel onduidelijk is.

Gezagsverhouding?
Vooral het criterium van de gezagsverhouding roept vragen op. ‘De scheidslijn tussen wel of geen gezagsverhouding is erg dun: wanneer telt iets als instructie van de opdracht en wanneer als instructie over hoe de opdracht moet worden uitgevoerd?’, zo omschrijft Paul den Ronden, directeur van Tentoo het probleem.

“Wie bijvoorbeeld in een orkest speelt, moet onderdanig zijn aan de dirigent en elke aanwijzing opvolgen. Kun je daardoor niet meer als zzp’er in een orkest met dirigent spelen?” vraagt Maria Lewanski, directeur van Muziekacademie Den Haag, zich af. Ook het feit dat de bewijslast voor het zzp-schap bij de opdrachtgever komt te liggen, geeft hoofdbrekens. “Moet ik harde bewijzen hebben dat een zelfstandige drie opdrachtgevers heeft? En wat als dat tijdens het jaar verandert? Welke risico’s lopen wij?”

Bron: BAAZ, 10 maart 2016