Jobs in Travel
Vacature plaatsen
Operations Assistant- Full time
Sales medewerker reizen

Jobs in Travel B.V.
Labradorstroom 87
1271 DE Huizen

info@jobsintravel.nl

Sollicitatie tips

Meest gestelde sollicitatievragen door werkgevers!
Als je bij een werkgever op gesprek gaat is het handig om je voor te bereiden op dat gesprek. Jobs in Travel heeft hieronder de 60 meest gestelde vragen op een rijtje gezet!
Concentreer je op die vragen die voor jou en jouw functie van toepassing zijn.

De 60 meest gestelde vragen tijdens een sollicitatiegesprek.

Tijdens een sollicitatiegesprek kun je allerlei vragen verwachten. Wij hebben 60 vragen voor je op een rij gezet. Doe er je voordeel mee en bereid je voor op je sollicitatiegesprek.

Gesloten vragen
Op vragen die met een werkwoord beginnen, kan je theoretisch volstaan met ‘ja’ of ‘nee’. Onderbouw je antwoord op deze gesloten vragen toch met argumenten en/of voorbeelden.
Meest gestelde sollicitatievragen door werkgevers!
‘Vertel eens iets over jezelf’ of ‘Vertel het maar.’
Lastige vragen, want waar moet je beginnen, wat vertel je wel en wat niet? Een grote valkuil is, dat je een lang verhaal vertelt waarbij je snel verzandt in details en de hoofdlijnen uit het oog verliest. Bereid op deze vraag een bondig antwoord voor waarin je de volgende onderwerpen kort beschrijft:

  •  opleiding
  •  werkervaring
  •  ambities
  •  belangrijkste interesse in het werk.

‘Ben je in staat verantwoordelijkheid te dragen?’
’Jazeker. Dat bleek vooral uit mijn bijbaan als Telemarketingmedewerker. Al na drie maanden ben ik gepromoveerd tot Supervisor en had ik de leiding en verantwoordelijkheid over de hele afdeling?’
‘Ben je in staat onder stress te werken?’
‘Kun je met conflicten omgaan?’
‘Heb je een duidelijke visie op leidinggeven?’
‘Kun je eens kort vertellen wat voor een persoonlijkheid u bent?’
‘Kun jij je sterkste eigenschappen noemen?’
‘Kun je een slechte eigenschap van uzelf noemen?’
‘Kun je eens kort vertellen wat voor een persoonlijkheid u bent?’
‘Zijn er zaken in je privésituatie die van invloed kunnen zijn op je functioneren binnen onze organisatie?’
‘Ben je creatief?’
‘Kun je improviseren?’
‘Word je door anderen als ambitieus beschouwd?’
‘Vind je het maken van carrière belangrijk?’
‘Heb je toekomstplannen?’
‘Lees je veel?’

Vragen over je motivatie
‘Waarom wil je juist bij onze organisatie werken en niet bij onze concurrent?’
‘Wat vind je aantrekkelijk/minder aantrekkelijk aan deze functie?’
‘Kun jij je motivatie uit je brief nader toelichten?’
‘Waarom wil je bij je huidige werkgever weg?’
‘Vind je het niet bezwaarlijk dat dit project na vier maanden al weer afgelopen is?’
‘Waarom kies je voor een zelfstandig bestaan?’

Vragen over je opleiding
‘Waarom heb je voor de genoemde studie/opleiding(en) gekozen?’
‘Welke vakken vond je tijdens je opleiding het interessantst en waarom?’
‘Kun je eens iets vertellen over je stage-ervaringen?’
‘Kun je eens iets vertellen over je (afstudeer)onderzoek?’
‘Je hebt een bepaalde opleiding niet afgemaakt, hoe komt dat?’
‘Als je nu moest kiezen, zou je dan dezelfde opleiding weer volgen?’
‘Waarom heb je er zes jaar over gedaan?’
‘Waarom heb je er maar vier jaar over gedaan?’
‘Wat doe je momenteel, of ga je doen, om je vak bij te houden?’

Vragen over jouw (werk)ervaring en hobby's
‘Vertel eens wat over je werkervaring.'
‘Wat vond je het meest interessante aspect aan je vorige werk?’
‘Wat vond je het minst interessante aspect aan je vorige werk?’
‘Kun je eens en voorbeeld geven van een positieve persoonlijke prestatie in je voorgaande werk?’
‘Kun je een voorbeeld geven van een probleem dat je zelfstandig hebt opgelost?’
‘Heb je wel eens gefaald in je werk? Hoe reageerde je daarop?’
‘Kun je goed samenwerken en waaruit blijkt dat?’
‘Heb je wel eens problemen/conflicten gehad met collega’s?’
‘Wat heb je precies gedaan in je bijbaan als helpdeskmedewerker?’
‘Had je nog wel tijd om te studeren met zoveel bijbanen?’
‘Kun je aangeven hoe jij jouw ervaringen als bestuurslid kunt gebruiken in je nieuwe functie?’
‘We missen een jaar werk in je CV. Wat hebt je toen gedaan?’
‘Welk boek heb je het laatst gelezen?’
‘Noem jouw drie favoriete schrijvers?’
‘Welke film zag je het laatst?’

Vragen over het werk waarnaar je solliciteert
‘Kun je aangeven waarom we jou moeten aannemen voor deze functie?’
‘Wat verwacht je van dit werk?’
‘Welke eigenschappen heeft iemand volgens jou nodig om deze functie te vervullen?’
‘Waarom denk je dat je in staat bent om deze functie goed te vervullen?’
‘Biedt dit werk/deze opdracht je voldoende uitdaging?’
‘Binnen hoeveel tijd denk je ingewerkt te zijn?’
‘Welke hulp heb je nodig bij het maken van deze opdracht?’
‘Hoeveel tijd kun je per week besteden aan onze opdracht?’
‘Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?’
‘Als je vandaag een miljoen krijgt, wat zou je daar mee doen (bij commerciële functies)?’
‘Hoe zou je dit project aanpakken?’
‘Hoelang wil je in deze functie werkzaam zijn?’
‘Welke algemene ontwikkelingen denk je dat het belangrijkst zijn voor een organisatie als deze?’
‘Kun je aangeven welke ervaringen uit je vorige werk bruikbaar zijn in deze functie?’
‘Hoe combineer je dit werk met je andere opdrachten?’